به همت مرکز مشاوره دانشگاه و همزمان با فرارسیدن آغاز سال تحصیلی جدید  کارگاه  آموزشی”پیشگیری از بیماری و بررسی مسائل بهداشتی در خوابگاه ها”ویژه سرپرستان خوابگاه های دانشجویی  با تدریس خانم حسین آبادی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

گفتنی است در این کارگاه مسائل بهداشتی، راه های انتقال و پیشگیری از بیماری ها در خوابگاه های دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت.