به اطلاع کلیه بانوان شاغل در دانشگاه و همسران کارکنان می رساند کارگاه چالش های بانوان شاغل، در خانواده در تاریخ ۲۲/ ۱۰ /۹۵ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در محل تالار بیهقی برگزار می گردد. علاقه مندان جهت ثبت نام با سرکار خانم عمادی تبار (۲۶۷۴) تماس حاصل نمایند.

ضمنا گواهی شرکت در کارگاه صادر می گردد ،مهلت ثبت نام : ۹۵/۱۰/۲۱ مدرس کارگاه: خانم دکتر بهرامی

شورای امور بانوان دانشگاه