جناب آقای رضا شریفی همکارپیشکسوت دانشگاه، در اقدامی خداپسندانه و در راستای صرفه جویی و اصلاح مصرف آب در دانشگاه، ۸۰ عدد شیر آب کم مصرف اهرمی به دانشگاه هدیه کردند.

آقای شریفی با اعلام اینکه دلیل این کار را برآوردن دینی که ممکن است بر عهده ایشان باشد اظهار داشتند: در طی مدت سی سال خدمتم در دانشگاه ممکن است اوقاتی را ناخواسته به امور شخصی پرداخته و یا از امکانات دانشگاه استفاده درستی نکرده باشم، لذا تصمیم گرفتم اگر چه ناچیز، مبلغی را به خرید تعدادی شیر آب اختصاص دهم تا شاید بخشی از دینم را ادا کنم.

آقای رضا شریفی در پاسخ به این سوال که چرا خرید این کالا را انتخاب کرده اند، اظهار داشتند: همیشه در طی مدت خدمتم در دانشگاه، مشاهده می کردم در مصرف آب و برق در دانشگاه به صورت ناخواسته اسراف صورت می گیرد که البته دلیل اصلی آن ادوات و سیستمهای قدیمی دانشگاه است، بنابراین خواستم با این کار در راستای اصلاح مصرف آب، فرهنگ سازی و تبیین راهکارهای صحیح مصرف آب در دانشگاه گامی بردارم.