کاملترین مرجع علمی در حوزه انکپسولاسیون توسط استاد دکتر غلامعلی فرزی دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری اساتید دانشگاه های برادفورد انگلستان و تورنتو کانادا تالیف شد.

در راستای تقویت مرجعیت علمی کشور و اجرای فرامین مقام معظم رهبری و  نیز وفق سیاست های نقشه جامع علمی کشور کتاب اصول انکپسولاسیون بیومواد توسط دکتر غلامعلی فرزی استاد تمام دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری دانشگاه برادفورد انگلستان و دانشگاه تورنتو کانادا در دو جلد شامل جهل و شش فصل و  بیش از ۱۰۰۰ صفحه توسط معتبرترین انتشارات علمی دنیا (انتشارات الزویر) چاپ شد. این کتاب در زمینه موضوعات پیشرفته انکپسولاسیون می تواند مرجعی برای دانشگاهیان سراسر دنیا باشد. 

در تالیف این کتاب که مسیولیت علمی آن بر عهده آقای دکتر فرزی از ایران و دکتر صفات از دانشگاه برادفورد و دکتر مظفری از دانشگاه تورنتو بوده است دانشمندانی از سراسر دنیا همکاری داشته اند.

همچنین دکتر اسماعیلی نیسیانی عضو هیات علمی گروه مواد و متالورژی دانشگاه حکیم سبزواری نیز از جمله اساتیدی هستند که در تالیف این کتاب همکاری داشته اند. بعلاوه  تعدادی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد  آقای دکتر فرزی نیز در تالیف کتاب نقش داشته اند. 

https://www.elsevier.com/books/principles-of-biomaterials-encapsulation-volume-one/sefat/978-0-323-85947-9
https://www.elsevier.com/books/principles-of-biomaterials-encapsulation-volume-two/sefat/978-0-12-824345-9