کتاب «اندیشه فلسفی و اصالت معرفت تاریخی نزد شهید سید محمد باقر صدر» اثر دکتر سید حسن عیسی الحکیم با ترجمه زینب آذربو دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر سید مهدی نوری کیذقانی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و عباس چشمی توسط انتشارات ضریح آفتاب منتشر شد.

در پژوهش حاضر استاد «دکتر سید حسن عیسی حکیم» (رئیس سابق دانشگاه کوفه) درنگی در مهم‌ترين شاخصه‌های منظومۀ فکری و معرفتی شهید صدر (ره) دارد و در پایان کتاب درباره این مرجع شهید می‌نویسد: « دستاورد علمی و فکری ایشان، باعث می‌شود که ما همچنان اصول بحث علمی و اندیشه معرفتی را مطابق با تخصص‌های فقه، اصول، تفسیر، حدیث، تاریخ، فلسفه، اقتصاد، تربیت و غیره از ایشان فراگیریم و من همیشه خواهم گفت که بنده وسعت اندیشه و سبُک روحی را از سید شهید صدر آموختم. ویژگی‌هایی چون دانش گسترده، اخلاق والا، بردباری و آموزش بی‌منت به دیگران، ایشان را تبدیل به الگویی برای طالبان علم کرده است.