کتاب «حماسه مسیب نامه» به تصحیح و تحقیق دکتر میلاد جعفر پور مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان اثر شایسته تقدیر بخش متون قدیم در هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، برگزیدگان و شایستگان تقدیر  سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شنبه دوم اسفند ماه با حضور رئیس جمهوری معرفی شدند،که در بخش متون قدیم کتاب “حماسة مسیب‌نامه: پیش‌درآمد ابومسلم‌نامه، روایت بزرگ آسیای میانه”، پرداختة محمد بقای وارس بخاری و تصحیح میلاد جعفرپور مدرس دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد.