کتاب خوانشی در اندیشه شهید سید محمد باقر صدر نوشته عماد الکاظمی با ترجمه زینب آذربو دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر سید مهدی نوری کیذقانی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و عباس چشمی توسط انتشارات ضریح آفتاب منتشر شد.

کتاب حاضر به واکاوری منظومه فکری شهید صدر(ره) در سه محور «هدف از خلقت انسان»، «رسالت انسان در جامعه و «انسان و تشکیل حکومت » می‌­پردازد. مؤلف در محور اول سعی دارد به تبیین نظرات شهید صدر درباره انسان و جانشینی او در روی زمین بپردازد. در محور دوم به تشریح نقش اجتماعی انسان از منظر شهید صدر اختصاص دارد و راهکارهای  پی‌ریزی جامعه‌ای تکامل یافته را بیان می­دارد. در محور سوم به تشکیل حکومت الهی توسط انسان می­پردازد و تأکید می­ورزد که اندیشه تمدن‌ساز اسلامی قادر به ساخت دولت کریمه‌ای است که درآن نیازهای  مادی و معنوی مردم به بهترین شکل برآورده می­ شود همچنان که  تجربه حکومت نبوی و علوی امکان تحقق چنین آرمانی را  هرچند برای کوتاه مدت اثبات کرد.