کتاب زمجی نامه “داستان علی بن احمد زمجی” به تحقق و تصحیح دکتر میلاد جعفرپور عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه زمجی‌نامه، نخستین دنباله منطقی ابومسلم‌نامه است و از دیدگاه داستانی، به نقل حوادثی پرداخته که پس از قتل ابومسلم خراسانی روی داده است.

این داستان دو بخش دارد که پاره‌ی نخست آن به همّت دکتر حسین اسماعیلی (استاد دانشگاه استراسبورگ فرانسه) در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود و موضوع آن، شرح احوال و مبارزات احمد بن محمّد زمجی (از محبان اهل بیت در ناحیه زمج سبزوار) و دیگر همرزمان او در خون‌خواهی ابومسلم خراسانی علیه عبّاسیان است که تا نابودی ابوجعفر عبّاسی پیش می‌رود و روایت این جلد با شهادت احمد زمجی به پایان می‌رسد.

موضوع بخش دوم، گزارشی از احوال فرزند احمد، موسوم به علی بن احمد زمجی در جهاد علیه دشمنان خلیفه عباسی است که تا شهادت او بر سر قبر ابومسلم خراسانی ادامه پیدا می‌کند.

این بخش اخیر، بر اساس دست‌نویس منحصر به‌فرد آن در کتابخانه دانشگاه پنجاب پاکستان و به کوشش دکتر میلاد جعفرپور، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، تصحیح و به تازگی، منتشر شده است.