کتاب مرگ ناگهانی در ورزش توسط دکتر سید علیرضا حسینی کاخک دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری و اکرم شریفی مقدم، دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش دانشگاه حکیم سبزواری تالیف شد.

دکتر حسینی کاخک در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این کتاب گفت: در حالی که روزانه هزاران نفر در سراسر جهان در اثر عواملی همچون استعمال دخانیات، آلودگی هوا، تصادفات، سوءتغذیه و غیره جان خود را از دست می دهند و کمتر کسی به آن توجه می کند، کافی است تا در هر چند سال یکبار و در یکی از هزاران رویداد ورزشی در سطح جهان و یا میلیون ها نفری که روزانه در جهان ورزش می کنند، یک نفر، تنها یک نفر جان خود را از دست بدهد، تا مدت ها تیتر شماره ی یک روزنامه ها، خبرگزاری ها و رسانه های جهان قرار گیرد. افراد و کارشناسان مختلف به برگزاری جلسات نقد و بررسی می پردازند و در بیش تر موارد نگرانی هایی از بابت حضور در فعالیت های ورزش به جامعه القا می شود؛ چرا که ورزش باعث مرگ یک انسان شده است، یا اگر فلانی ورزش نمی کرد چنین اتفاقی نمی افتاد.

وی افزود: حال آنکه واقعیت چیز دیگری می باشد، البته پس از چندی تب و تاب این مساله نیز فروکش کرده و تا بروز حادثه ی دیگری به دست فراموشی سپرده می شود. این در صورتی است که موضوع مرگ ناگهانی در ورزش مساله ی بسیار مهمی است که باید جدا از بعد رسانه ای آن، مدام به آن توجه داشت.

دکتر حسینی کاخک با تاکید به اینکه اهمیت موضوع مرگ ناگهانی در ورزش در کشورهای پیشرفته به خوبی روشن شده است، یادآور شد: تعداد مقالات منتشر شده و کنگره های برگزار شده در این خصوص خود گویای این مساله است اما به نظر می رسد در کشور ما تاکنون به این مساله توجه چندانی نشده است و هیچ کتاب یا مقاله ی پژوهشی اصیلی در این زمینه به چاپ نرسیده است، لذا با توجه به اهمیت موضوع و فقدان اطلاعات لازم علمی در این زمینه در بین اهالی ورزش و حتی پزشکان تیم ها، اقدام به ترجمه و تالیف این کتاب شد.

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه در تهیه این کتاب از چندین مقاله و کتاب معتبر استفاده شده است، عنوان کرد: تلاش شده است تا با حفظ امانت داری در ترجمه، از بیان مطالب پیچیده و غامض خوداری شود.

دکتر حسینی کاخک اظهار داشت: باید بدانید تمام مطالب یک مقاله عینا ترجمه نشده است و به فراخور موضوع بحث، مطالب مهم استخراج و سازماندهی شده است و در پایان هر فصل نیز خلاصه ی مطالب با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم ارائه گریده است .

وی خاطر نشان کرد: ارزش معنوی این اثر به روح بلند و آسمانی پروفسور محمدرضا حامدی نیا، استاد بی بدیل فیزیولوژی ورزش، الگوی اخلاق، صبر، تواضع و گذشت و رئیس جاویدان و فقید دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری تقدیم شده است.

گفتنی است این کتاب از انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری است و ویراستاری علمی آن توسط دکترفروه وکیلیان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ویراستاری ادبی آن توسط دکتر عباس محمدیان، دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفته است.