دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف کمک به بسط آزاد اندیشی و شکل گیری یک حرکت گسترده برای تولید علم و نظریه پردازی از طریق راه اندازی مجامع علمی تحت عنوان کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در زمینه علوم انسانی و معارف دینی تاسیس شد ه است .
حداقل صد مکان در ۲۲۳ آیه قرآن به کار رفته است که امروزه با پیشرفت علومی نظیر علم جغرافیا و تقسیمات آن در هر شاخه از این علم با بررسی این خصوصیات در مکان نامبرده در قرآن میتوان به اطلاعات دقیق و جالب توجهی از این مکان دست پیدا کرد. توجه به اماکن کتاب مقدس سال هاست در جهت معرفی ادیان مسیحی و یهودي به کار گرفته شده و وسیله اي در جهت معرفی این ادیان گردیده است در حالی که بهترین سخن را تنها در این مکانها در قرآن میتوان یافت نمود و این موضوع می تواند وسیله ای باشد در جهت تبیین حقانیت قرآن کریم و دین مقدس اسلام .
این نوآوري با این فرضیه که پیوند عمیق قرآن و جغرافیا با غناي بسیار بالایی که دارد آمادگی ایجاد یک زمینه تخصصی تفسیري را در این زمینه دارد، بعد از گذراندن حداقل چهار جلسه با حضور اساتید مطرح کشوری در طول سه سال در هیات حمایت از کرسی های نقد و نظریه پردازی مورد بررسی و تصویب به عنوان نوآوری قرار گرفته است، این جلسات در راستای تبیین زیرساختهاي موجود در این رشته وتدوین مبانی و روش های تفسیر جغرافیایی واماکن قرآن کریم و در جهت بسط و گسترش این شاخه تفسیري می باشد.
جلسه نهایی در تاریخ ۲۳ دیماه سال ۱۴۰۰ با حضور شش تن از اساتید برتر کشوری در حوزه قرآن و جغرافیا شامل آقایان دکتر فاکر میبدی، دکتر بی آزار شیرازی،دکتر زنگنه اسدی،دکتر محمد علی احمدیان ،دکتر احمد مبلغی و دکتر مودب و با نظارت دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی و با حضور حداقل ۱۳۰ نفر نفر از اساتید و دانشجویان به صورت مجازی و حضوری در سالن بیهقی برگزار گردید.

جلسه با قرائت آیاتی از قرآن شروع شد و حدود ۱۵ دقیقه خانم دکتر سیده سمیه خاتمی سبزواری به توضیح اصلاحات انجام گرفته از پیش اجلاسیه اول پرداختند و سپس ناقدین محترم به طور متوسط در بیست دقیقه ایراد سخن نمودند و سپس به نقد ها پاسخ داده شد . شورای داوری پس برگزاری جلسه در نهایت نوآوری بودن این طرح را با امتیاز عالی (۹۰)به تصویب رساندند .