مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش استان خراسان رضوی حضوری موفق داشت و فناوران این مرکز توانستند دو عنوان برتر استانی را کسب کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در اختتامیه این جشنواره و نمایشگاه مهندس مهدی مهری از پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر در گروه طرح های فناورانه شد، همچنین شرکت هوشمند سازان نگار ایلیا مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری عنوان شرکت برتر در گروه واحدهای فناور را بدست آورد.

نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی با مشارکت ۴۵۰ غرفه از ۱۷ دانشگاه و موسسه آموزش عالی، ۶ سازمان اجرایی، پنج مرکز تحقیقاتی، دو مرکز از پارک علم و فناوری و چهار کارگزار و حوزه علمیه از ۱۲ تا ۱۵ آذرماه در نمایشگاه بین‌المللی مشهدبرگزار شد.