رضا نخعی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه‌ دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب مقام اول جشنواره‌ی قصه‌گویی به زبان فرانسه شد.

به گزارش گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه، آقای نخعی با راهنمایی دکتر زهرا سعادت نژاد، داستان همراهی سلطان با دزدان در نیمه شب (دفتر ششم ابیات۲۸۱۶ تا ۲۹۲۱) از مولوی مثنوی را به زبان فرانسه در این جشنواره روایت کرده است.

گفتنی است انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه هرساله به مناسب شب یلدا جشنواره قصه گویی به زبان فرانسه برگزار می کند. این جشنواره دانشجویان و زبان آموزان فرانسه را به ترویج فرهنگ ایران ترغیب می کند. هرساله شرکت کنندگان از دانشگاه های مختلف ایران در این مسابقه شرکت و به انتخاب خود داستانی تعریف می کنند.