محمدرضا ملکی دانشجوی کارشناسی رشته جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه دهم مرحله نهایی بیست و هفتمین المپیاد علمی  – دانشجویی کشور  در رشته علوم جغرافیایی در سال ۱۴۰۱ شد.