طرح مشترک اعضای هیئت علمی گروه های مهندسی نفت و برق با موضوع «طراحی سیستم بهینه سازی مصرف سوخت دیزل دکل های حفاری چاه های نفت و گاز» در سومین المپیاد  مهندسی نفت که شانزدهم اسفند ماه در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد رتبه نخست بخش پژوهشی-شرکت توسعه حفاری را کسب کرد.

گفتنی است طرح پیشنهادی دانشگاه حکیم سبزواری از سه قسمت اصلی «طراحی سیستم مدیریت انرژی بر پایه سیستم های مانیتورینگ هوشمند» و «طراحی سیستم مدیریت سلامت تجهیزات دکل نفتی» و «طراحی سیستم بازیافت حرارت دیزل ژنراتور ها» تشکیل شده است.

همکاران این طرح آقایان دکتر عباس هاشمی زاده (عضو هیئت علمی گروه مهندسی نفت) دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی، دکتر مرتضی رضایی و دکتر مهدی صمدی (اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق) می‌باشند.