دانشجوی دانشگاه  حکیم سبزواری رتبه۷ کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۹۶در رشته فوتونیک  را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، “امیر رحمانی” دانشجوی کارشناسی فیزیک حالت جامد ورودی بهمن ۹۱  دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ رتبه ی ۷کشوری در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شد.