کسب رتبه دوم دانشگاه در برگزاري آزمون هاي سراسري

بر اساس شاخص های کمی و کیفی مورد نظر سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه حکيم سبزواري در بین بیش از ۳۸۴ حوزه برگزاری آزمون سراسری در سراسر کشور در سال ۹۱ ، حائز رتبه دوم شده است.

 

کسب این موفقیت را به تمامی همکاران محترم، خصوصاً دست اندرکاران برگزار کننده آزمون هاي سراسري تبریک عرض می نمايیم.