کسب رتبه نخست در تولید علم در جهان اسلام

 

در آخرین گزارش دکتر محمدجواد دهقانی، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، امسال ایران در دو نظام استنادی تامسون روتیرز ISI و اسکوپوس در منطقه خاورمیانه و در جهان اسلام مفتخر به کسب رتبه نخست تولید علم شده است و در جهان با تولید ۱٫۷ درصد از کل تولیدات علم در دنیا رتبه ۱۶ و ۱۷ را کسب نموده است.

ضمن تبریک این مهم و قدردانی از همه پژوهشگران گرامی، امید است ضمن افزایش تولید علم و تبدیل آن به فناوری و ثروت، نیز شاهد شکوفایی و پویایی بیشتری باشیم.

معاونت پژوهش و فناوری