محمدرضا ملکی دانشجوی کارشناسی رشته جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه یک رشته علوم جغرافیایی در مرحله مقدماتی بیست و هفتمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه ۹ کشور شد.

 رئیس گروه آموزش های الکترونیکی و مسؤل المپیاد دانشجویی در دانشگاه با اعلام این خبر به روابط عمومی گفت: محمدرضا ملکی دانشجوی کارشناسی رشته جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری در بین شرکت کنندگان از ۸ دانشگاه منطقه ۹ در رشته علوم جغرافیایی موفق به کسب رتبه نخست شد.

هادی کیخسروی افزود: مرحله مقدماتی بیست و هفتمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه ۹ کشور در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی  برگزار شد.