بر طبق اعلام گروه زیست شناسی، سجاد کاظمی دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ۴ بیوشیمی، رتبه ۵ بیوفیزیک،  رتبه ۹ ریز زیست فناوری و رتبه ۱۰ سلولی مولکولی و ۱۰ زیست فناوری در آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ شد. همچنین پریسا دانش وند دیگر دانشجوی رشته زیست شناسی رتبه هشت (سهمیه) بیوشیمی بالینی را کسب کرد.

همچنین خدیجه سروی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی دانشگاه حکیم سبزواری رتبه ۱ آزمون دکتری ۹۹ در رشته شیمی-گرایش شیمی فیزیک ( سهمیه ایثارگران) را کسب کرد.