بر طبق اعلام آموزش دانشکده های دانشگاه حکیم سبزواری دانشجویان این دانشگاه امسال نیز همچون دوره گذشته موفق به کسب رتبه های تک رقمی و برتر رشته های مختلف کنکور کارشناسی ارشد شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، “محسن احمدی” دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ رتبه ی ۱کشوری  در رشته مهندسی شیمی- بهداشت- محیط زیست در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شد.
همچنین ابراهیم بازمانده چیه دانشجوی رشته آب و هواشناسی ورودی سال ۹۱ موفق به کسب رتبه ۷ در رشته جغرافیای سیاسی و “امیر رحمانی” دانشجوی کارشناسی فیزیک حالت جامد ورودی بهمن ۹۱  دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ رتبه ی ۷کشوری در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۹۶ و مرتضی قائمی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی ورودی ۹۳ دانشگاه حکیم سبزورای  موفق به کسب رتبه ۱۰ رشته الهیات-فقه و حقوق شد.