دانشجویان دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه های تک رقمی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ در گرایش های مختلف شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مریم طبسی دانشجوی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی موفق به کسب رتبه نخست( سهیمه ایثارگران) در گرایش طبیعت گردی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، همچنین وحید شه بخش  و مهتاب باباجانی دیگر دانشجویان این دانشکده موفق به کسب  رتبه ۶ سنجش از دور و Gis  و رتبه ۹ رشته علوم و مهندسی محیط زیست در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۹۹ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شدند.