رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری از درخشش دانشجویان رشته شیمی این دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر حامد اکبرزاده با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: عارفه ایوبی دانشجوی مقطع کارشناسی شیمی دارویی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ی ۱ آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۹۹ در رشته شیمی دارویی شد.

وی اظهار داشت: همچنین هادی خلیل پور دانشجوی مقطع کارشناسی شیمی دارویی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ی ۲ آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۹۹ در رشته شیمی دارویی شد.