معظم کامل دانشجوی رشته علوم  و مهندسی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه یک در رشته علوم محیط زیست در آزمون ارشد ۱۴۰۰ شد.