دانشجوی دانشگاه  حکیم سبزواری رتبه۱ کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۹۶ در رشته مهندسی شیمی- بهداشت- محیط زیست (HSE)را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، “محسن احمدی” دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ رتبه ی ۱کشوری  دررشته مهندسی شیمی- بهداشت- محیط زیست در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شد.
گفتنی است  محسن احمدی دانشجوی مهندسی نفت؛ گرایش بهره برداری از منابع  نفت، دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری متولد سال ۱۳۷۱ است.