علی خسروی فر (جنادله) ، دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری رتبه۱ کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۹۷ در رشته مهندسی شیمی- بهداشت – محیط زیست  ( HSE ) را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، علی خسروی فر دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ رتبه ی ۱کشوری دررشته مهندسی شیمی- بهداشت -محیط زیست در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شد.

کسب این موفقیت را به ایشان، خانواده محترمشان و جامعه دانشگاهی حکیم سبزواری تبریم عرض می کنیم.