براتعلی نودهانی، دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ موفق به کسب رتبه یک رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شد.

همچنین ابوالفضل نامنی دیگر دانشجوی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری در کنکور ارشد۹۷ رتبه ۶ رشته سنجش از راه دورGIS  را کسب کرد.

روابط عمومی دانشگاه کسب این موفقیت را به این دو دانشجوی عزیز، خانواده آنها، اساتید دانشکده جغرافیا و شهرسازی و جامعه دانشگاهی حکیم سبزواری تبریک عرض می نماید.