دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری رتبه۲ کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۹۶ در مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، “حمید اسداللهی ” دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ رتبه ی ۲کشوری در مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات و رتبه ۱۲کشور در گرایش مطالعات منطقه ای در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شد