ستاره حسن آبادی دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری موفق کسب رتبه ۵ رشته فوتونیک در آزمون ارشد ۱۴۰۰ شد.