دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری رتبه ۵ کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۹۶ در رشته ی مهندسی مخزن را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، “محمد شایسته ” دانشجوی رشته مهندسی نفت و پتوشیمی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ رتبه ی ۵ کشوری در گرایش مهندسی مخزن در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شد.