امیر نیک بخش دانشجوی ارشد دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری در آزمون دکتری ۱۴۰۰ موفق به کسب رتبه ۲ در رشته شیمی معدنی شد.

کسب این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماییم.