زینب جنگی دانشجوی رشته روانشناسی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ۲ آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در رشته روانشناسی بالینی شد.