سید حسن مرادی دانشجوی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری موفق کسب رتبه ۵ رشته زیست جانوری در آزمون دکتری ۱۴۰۰ شد.

کسب این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماییم.