میلاد سلطانی دانشجوی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ۶ رشته اکتشافات در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ شد.