تیم های ورزشی والیبال پسران و بسکتبال دختران دانشگاه حکیم سبزواری پس از کسب مقام سوم در مسابقات منطقه سه انتخابی المپیاد، موفق به کسب سهمیه حضور در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کل کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد گردیدند.
شایان ذکر است که این دو تیم برای اولین بار است که سهمیه حضور در المپیاد را کسب نمودند.
این موفقیت را به ورزشکاران، مربیان دو تیم و تمامی دست اندرکاران دانشگاه و به ویژه مدیر تربیت بدنی دانشگاه تبریک عرض می کنیم.