تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در کنگره ملی سالانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، در سه بخش از جشنواره “جاد برتر” رتبه برتر را کسب کرد.

عناوینِ کسب‌شده توسط تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در این جشنواره به شرح زیر است:

رتبه برتر “فرهنگ و سبک زندگی” در بخش فرهنگی

رتبه برتر در محور “مبانی و تبیین” در بخش آموزش

رتبه برتر “جمعیت و فرزندآوری” در بخش خواهران

گفتنی است بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از ۱۱ تا ۱۳ شهریور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.