هسته فناور مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب عنوان استارتاپ برتر در بیست ودومین جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش خراسان رضوی شد.

آیین تجلیل از برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، با حضور استاندار خراسان رضوی و دیگر مسئولین استانی در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد. در این مراسم از یک استارتاپ عضو مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه هسته فناور پاستا مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با ایده محوری اسکریپت گیمیفیکیشن آوانس در در بیست ودومین جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش خراسان رضوی موفق به کسب عنوان استارتاپ برتر جشنواره شد.

گفتنی است هسته فناور پاستا با مدیریت مهندس یوسف محمدیانی در زمینه پیاده سازی متدهای گیمیفیکیشن مشتریان در سایت  بر اساس سناریوهای مختلف، بهبود سئو و انگیجمنت و و در نهایت افزایش فروش سایت با ارائه پیشنهادات هوشمندانه محصول به مشتری در حال فعالیت در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری است.