مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری عنوان مرکز برتر استان خراسان رضوی را کسب کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری مراسم دورهمی نوآوری ویژه مدیران مراکز نوآوری استان با محوریت بررسی قوانین دانش‌بنیان هم‌زمان با برگزاری بیست و سومین نمایشگاه دستاورد های هفته پژوهش استان خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر علی اسماعیلی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد، از دکتر عیسی کهن، مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان مرکز نوآوری برتر استان تقدیر به عمل آمد.