کانون دانشجویی همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب عنوان کانون برتر همیاران سلامت روان منطقه ۹ کشور در سومین همایش کانون های همیاران سلامت روان دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی منطقه ۹ شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کانون دانشجویی همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری در سومین همایش کانون های همیاران سلامت روان دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور  با کسب بالاترین امتیاز به عنوان کانون برتر سلامت روان مراکز مشاوره منطقه ۹ انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است سومین همایش کانون های همیاران سلامت روان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور در تاریخ  ۵ لغایت ۶دی ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در این همایش کانون های سلامت روان دانشگاه ها و مراکز علمی منطقه ۹ کشور به ارائه گزارش عملکردهای خود در قالب پوستر پرداختند که پس از داوری آثار توسط هیئت داوران، کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری موفق شد عنوان کانون برتر همیاران سلامت روان منطقه ۹کشور را کسب کند.