در ششمین همایش کشوری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم که در تاریخ ۱۲ لغایت ۱۴ مهر در دانشگاه اصفهان برگزار شد، کانون دانشجویی همیاران سلامت روان مرکز مشاوره وسبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه فعال کشوری شدومورد تقدیر قرارگرفت.