کسب مقام اول مسابقات قهرمانی ووشو دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور توسط دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری

بهنام باقرزاده رحمانی دانشجوی مقطع دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه حکیم سبزواری در نخستین دوره مسابقات قهرمانی ووشو دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور موفق به کسب مقام اول وزن منهای ۹۰ کیلوگرم در بخش ساندا و سهمیه حضور در المپیاد دانشجویان کشور شد.

گفتنی است این دوره از مسابقات با حضور تیم های دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه نیشابور، دانشگاه بیرجند، دانشگاه حکیم سبزواری، مجتمع آموزش عالی اسفراین، دانشگاه امام رضا (ع) مشهد و تیم مجتمع آموزش عالی تربت جام برگزار شد.

سرپرستی تیم ووشو دانشگاه حکیم سبزواری بر عهده رضا فریدنیا بود.