کسب مقام اول رشته پاورلیفتینگ و مقام دوم رشته پرس سینه توسط رحمت الله بازیاری دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری در دومین دوره مسابقات پرس سینه و پاورلیفتینگ قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

روابط عمومی دانشگاه کسب این موفقیت را به آقای بازیاری، معاونت دانشجویی و فرهنگی و جامعه دانشگاهیان حکیم سبزواری تبریک عرض می کند.