در اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت که عصر سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ در پردیس دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزار شد، انجمن علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه برگزیده بخش ویژه علوم انسانی  شد.