دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب دو مقام برتر و دو مقام شایسته تقدیر در نخستین جشنواره کرسی های ازاد اندیشی دانشگاه های سراسر کشور شد.

دکتر کشاورز معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن اعلام این خبر این جشنواره ابراز داشت که این جشنواره با هدف ترویج برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها و کارآمدسازی کرسی‌ها در دانشگاه‌ها و با شرکت بیش از ۵۰۰ اثر از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از سراسر کشور، به میزبانی دانشگاه علامه طباطبایی در روز یکشنبه ۱۴ آذرماه در تهران برگزار گردید و حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری با ارسال ۱۹ اثر در بخش های مختلف کرسی ها، توانست با زمینه سازی اجرای خوب این کرسی ها توسط دانشجویان فرهیخته و حمایت شایسته دانشگاه، شرایط خوب و موفقیت آمیزی را برای کسب این مقام ها فراهم نماید.

مقام های برتر ملی و رتبه های شایسته تقدیر:
۱- کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش مجری و داوری کرسی ها توسط اقای دکتر رمضانی

۲- سید مهدی دلبری معاون مدیر فرهنگی و مسئول کرسی های ازاداندیشی دانشگاه حکیم سبزواری: رتبه دوم – بخش کارشناسی و دبیرخانه کرسی ها

۳- محمد اسدی (از بسیج دانشجویی) :شایسته تقدیر- بخش مجری

۴- محمد فرودی ( از مجمع اسلامی دانشجویان): رتبه سوم- بخش گفتگوی ازاد