در مسابقات قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ٩ کشور، مقام دوم رشته ووشو(ساندا)توسط حسین گلی کلاته و کسب سهمیه شانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور

و مقام سوم  رشته جودو توسط محمد دانش علی آبادی توسط دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری کسب شد.