کسب مقام دوم تیمی در بخش دال پلان توسط کاروان ورزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری در اولین جشنواره بازی های بومی محلی دانشجویان بین الملل در ایران

اولین جشنواره مسابقات بومی و محلی دانشجویان بین‌الملل از ۱۵ دانشگاه ایران در پنج رشته دال پلان، چوب کشی، هفت سنگ، لی لی و الختر در تاریخ ۲۷ الی ۳۱ شهریور در دانشگاه ارومیه برگزار گردید که در پایان تیم اعزامی دانشجویان بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری در رشته دال پلان آقایان محمد علی رمضانی ، محمد نصیر کاظمی و غضنفر محمدی به سرپرستی محمد امین اکبری موفق به کسب مقام دوم شدند.

🔺ورزشکاران تیم دال پلان آقایان
غضنفر محمدی
گل علی رمضانی
محمد نصیر کاظمی

سرپرست تیم آقای محمد امین اکبری