بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران در روزهای ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۹۸ در دانشگاه یزد برگزار شد.
تیم گروه علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری به سرپرستی دکتر محمود امین‌طوسی موفق شدند در بخش چالش شناسایی شناسایی درختان از تصاویر رقومی افقی این کنفرانس مقام دوم را کسب کنند.

محمدمهدی صاحبی، مریم  آقایی، محدثه بهنام، مرتضی جلمبادانی، فاطمه جوکار و پروین بختی اعضای تیم دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در این رقابت بودند و سرپرستی  این تیم بر عهده دکتر محمود امین‌طوسی بود.

شایان ذکر است که در این چالش از نظر داوران هیچ یک از تیم‌ها شایسه کسب مقام اول نبودند، پس از تیم دانشگاه سبزوار دو تیم دیگر به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

بخشی از خروجی‌های تیم سبزوار از این آدرس قابل ملاحظه است.