تیم بدمینتون پسران دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب مقام سوم تیمی، سوم دوبل آزاد و سوم انفرادی آزاد در مسابقات بدمینتون پسران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور شد. با کسب این نتایج سهمیه المپیادکشوری در رشته بدمینتون در قسمت دونفره و انفرادی توسط آقایان سجاد علی ابادی و حامد پرهیزگار و موسی الرضانظری دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری بدست آمد.

اعضای تیم بدمینتون پسران دانشگاه حکیم سبزواری را آقایان سجاد علی آبادی، محمد امین غفارپور، محمد پرهیزگار،موسی الرضا نظری تشکیل داده بودند و سرپرست این تیم آقای احمد کلالی بودند. لازم به یادآوری است این مسابقات از تاریخ ۹ لغایت ۱۱ بهمن ماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.