دختران دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب مقام سوم تیمی مسابقات آمادگی جسمانی پنجمین المپیاد همگانی دانشجویان دختر دانشگاههای سراسر کشور شدند.

این مسابقات با حضور ۴۹ دانشگاه و ۱۲۷ شرکت کننده طی ۳ روز برگزار، و تیم دانشگاه در بین این ۴۹ دانشگاه در مقام سوم درخشید.
این مسابقات از ۲۸ لغایت ۳۱ مرداد ماه و به میزبانی دانشگاه شهرکُرد برگزار گردید.

کسب این مقام را به ورزشکاران، مربی، سرپرست و جامعه ی دانشگاهی حکیم سبزواری تبریک عرض می نماییم.
ورزشکاران:
۱_سرکار خانم فاطمه دولت آبادی
۲_سرکار خانم مینا امیدوار ورانلو
۳_ سرکار خانم فاطمه جغتایی

مربی: سرکار خانم دکتر امیری پارسا
سرپرست کل: سرکار خانم دکتر بلالی