فاطمه بهاریان، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب مقام سوم جشنواره‌ی قصه‌گویی به زبان فرانسه شد.

دکتر آذین حسین زاده عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: در جشنواره‌ی قصه‌گویی به زبان فرانسه که به همت بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، همچنین انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و با مشارکت تمامی گروه‌های زبان فرانسه در دانشگاه‌های ایران در سطح ملی برگزار شد، فاطمه بهاریان، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب مقام سوم شد.

گفتنی است خانم بهاریان پیشتر و در سال ۹۷ به همراه با تیم دانشجویی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری در نخستین جشنواره‌ قصه‌گویی شب یلدا به زبان فرانسه، موفق به کسب عنوان قصه گوی  برتر شده بود.