در آیین اختتامیه مرحله ملی اولین جشنواره علمی شهید چمران دکتر میلاد جعفرپور، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری مقام سوم بخش “داوری و نظارت علمی” را کسب کرد.

گفتنی است اختتامیه مرحله ملی اولین جشنواره علمی شهید چمران با حضور قائم مقام وزیر علوم، دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، ‌معاون علوم ستاد کل نیروهای مسلح و… دهم اسفند ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.